Dokumen Pembukaan Akaun (AOD)

Ini ialah terma dan syarat yang menunjukkan bahawa Windsor Brokers bersetuju membuka dan menyenggara akaun dagangan untuk pelanggan dan pelanggan bersetuju mematuhinya. Termasuk di dalamnya ialah: Perjanjian Akaun Pelanggan, Perjanjian Mengakses Dalam Talian, Perjanjian Dagangan Mudah Alih dan Pernyataan Pendedahan Risiko.

Syarat Dagangan (TC)

Dokumen ini yang memberikan gambaran keseluruhan mengenai syarat dagangan berkaitan dengan instrumen kewangan seperti: margin yang diperlukan untuk dagangan, keumpilan, kos dan sebagainya, sebelum dagangan dijalankan oleh pelanggan. Dokumen tersebut hendaklah dibaca bersama dengan AOD.