Syarikat boleh mengikut budi bicaranya tidak menanggung bayaran fi pengeluaran sama ada tanpa atau dengan dagangan minimum.

Kad Kredit: Deposit dengan menggunakan Kad Kredit mesti dikeluarkan ke Kad Kredit yang sama jika pengeluaran dibuat dalam tempoh enam bulan dari masa deposit. Sekiranya tempoh 6 bulan untuk pengeluaran kad kredit berlalu, pelanggan hendaklah menyediakan penyata bank agar Windsor dapat menghantar dana kembali ke akaun bank atas nama mereka, sebaik-baiknya bank yang digunakan semasa melakukan deposit.

Pembiayaan Secara Elektronik: Anda mungkin dikehendaki untuk mengakses penyedia perkhidmatan pembayaran anda untuk meneruskan transaksi. Pastikan anda mempunyai kelayakan anda. Deposit dengan menggunakan E-dompet (Neteller, Webmoney, Skrill) mesti dikeluarkan ke E-dompet yang sama.

Pindahan Kawat & Wayar: Dengan menggunakan kaedah ini, anda mungkin perlu melawat bank anda atau penyedia perkhidmatan pindahan wang untuk memproses transaksi anda. Dana mesti dikeluarkan ke akaun bank yang sama yang anda gunakan semasa melakukan deposit.