Waktu Penjimatan Siang di bulan Mac

Jadual tersebut mungkin tertakluk kepada perubahan.

Windsor Brokers berhak bertindak selaras dengan syarat pasaran, oleh itu, ia boleh mengubah Keperluan Margin, mengaktifkan “Tutup Sahaja”, atau menyahaktifkan dagangan ke atas instrumen kewangan yang mungkin terjejas, tanpa notis terlebih dahulu, jika dianggap perlu.

Dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga tambahan apabila berdagang semasa cuti pasaran dan/atau tempoh ketidaktentuan pasaran disebabkan oleh peristiwa luar biasa dan/atau semasa tempoh kecairan yang dikurangkan/ditingkatkan, yang mungkin menyebabkan sebaran dan/atau jurang harga yang lebih lebar.