AKAUN PERCUMA

TIADA DEPOSIT DIPERLUKAN

Dapatkan Akaun PERCUMA $30 dengan 3 langkah mudah

Promosi HANYA tersedia kepada Pelanggan Baru untuk Akaun Prime dengan asas mata wang USD, EUR, GBP & JPY

Langkah 1

Memohon akaun PERCUMA $30. Untuk memulakan permohonan ini, sila klik “Mari Mulakan”

Langkah 2

Ikuti langkah pendaftaran dan pastikan anda mematuhi semua keperluan pembukaan akaun

Langkah 3

Setelah Akaun PERCUMA $30 anda diluluskan, ia akan dikreditkan dengan kredit dagangan percuma anda.

Memohon Akaun $30